[email protected] +90 (216) 326 57 00

Yönetim danışmanlığı, kurumları öncelikle mevcut örgütsel sorunların analizi ve iyileştirme planlarının geliştirilmesi yoluyla performanslarını iyileştirmeye yardımcı olan bir yaklaşımdır. Kuruluşlar, dış (ve muhtemelen objektif) tavsiyelerde bulunmak ve danışmanların uzmanlık deneyimlerinden faydalanmak amacıyla yönetim danışmanlarının hizmetlerinden yararlanırlar.

Farklı alanlarda deneyimli uzman danışmanlarla kurumunuzun hedeflerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için TTM İstanbul olarak her zaman yanınızdayız.

Temiz Üretim

Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Proses iyileştirme

Üretim proseslerinde yapılabilecek küçük iyileştirmeler ile hem zaman tasarrufu hem de hammadde tasarrufu yapmak mümkündür.

ADR (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

ADR, tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması sırasında; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık şekilde taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

AR-GE Projeleri Hazırlama

İşletmelerin proje konularına göre, TÜBİTAK AR-GE Projeleri, KOSGEB Destekleri, Uluslararası proje destekleri, kalkınma ajansları destekleri irdelenerek uygun destek programı belirlenmekte ve proje yazım danışmanlığı verilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

CE Markalama

CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.

Sera Gazı Doğrulama

Sera gazı salınımının azaltılması uzaklaştırılması ve hesaplanması ile ilgili ISO 14064-1 ve ISO 14064-2 standartlarında belirtilen uygulamalar ve şartların yerine getirilmesi yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

HACCP Planı Hazırlama

Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP, "Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları" olarak adlandırılmaktadır. HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır.

MSDS Hazırlama - Güvenlik Raporu

MSDS ismini İngilizce açılımı olan Material Safety Data Sheet kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır. Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu’ dur.