[email protected] +90 (216) 326 57 00

ISO 50001 EnYS Baş Denetçi Eğitimi

ISO 50001 BD
Gözden geçir

Bu beş günlük ISO 50001 EnYS Baş Denetçi Eğitimi, katılımcıların ISO 50001’e dayalı bir Enerji Yönetim Sistemini (EnMS) denetlemek ve yaygın olarak kabul edilmiş denetim ilkeleri, usulleri ve tekniklerini uygulayarak bir denetçi ekibini yönetmek için gerekli uzmanlığı geliştirmelerini sağlar.

Bu eğitim sırasında, katılımcı, ISO 50003 ve ISO 19011 göre belgelendirme denetimleri ile uyumlu iç ve dış denetimleri planlamak ve gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaktır. Pratik alıştırmalara dayanarak, katılımcılar bilgi ve becerilerini geliştirecektir

    Bu CQI | IRCA Onaylı eğitimdir. ID:1614

Kim katılmalı?

 • İç denetçiler
 • ISO 50001 EnYS (Enerji Yönetim Sistemi) sertifikasyon denetimlerini gerçekleştirmek ve yapmak isteyen denetçiler
 • Enerji Yönetim Sistemi denetim sürecine hakim olmak isteyen proje yöneticileri veya danışmanları
 • Bir organizasyonun enerji veya uygunluğundan sorumlu olan kişiler
 • Enerji ekibinin üyeleri
 • Enerji Yönetim Sistemlerinde Uzman danışmanlar
 • Enerji denetim fonksiyonuna hazırlanmak isteyen teknik uzmanlar

Eğitimin  Hedefleri

 • ISO 50001’e uygun bir Enerji Yönetim Sisteminin uygulanışını anlamak ve uygulama perspektifinden gereksinimleri başarmak için
 • Enerji Yönetim Sisteminin etkin yönetimi için gerekli olan kavramlar, yaklaşımlar, standartlar, yöntemler ve teknikler hakkında kapsamlı bir bilgi sahibi olmak
 • Enerji Yönetim Sisteminin bileşenleri ile bir organizasyonun farklı paydaşlarının gereksinimlerine uyumu arasındaki ilişkiyi anlamak
 • ISO 50001’de belirtildiği şekilde bir EnMS’yi uygulamada, yönetmede ve bakımında bir kuruluşu desteklemek için gerekli uzmanlığı edinmek
 • ISO 50001’i uygulayan bir ekibi yönetmek için gerekli uzmanlığı edinmek
 • Kalite yönetiminde en iyi uygulamaları örgütlere tavsiye etmek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmek.
 • Enerji yönetimi bağlamında analiz ve karar verme kapasitesini geliştirmek
 • ISO 50001 denetimi için bir organizasyon hazırlamak