[email protected] +90 (216) 326 57 00

18001:2007 OHSAS Temel Bilgilendirme Eğitimi

Gözden geçir

Bu bir günlük eğitim, katılımcıların OHSAS 18001: 2007'de belirtildiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin (OHSMS) uygulanması ve yönetilmesine ilişkin temel kavramları bilmesi için olanak tanır.

Katılımcı, OHSMS politikası, tehlike yönetimi, ölçme performansı, yönetimin taahhütü, iç denetim, yönetim gözden geçirmesi ve sürekli gelişme de dahil olmak üzere bir OHSMS'nin farklı bileşenlerini öğrenecektir.

Kim katılmalı?

 • Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sisteminin (OHSMS) ana süreçleri hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyen profesyoneller,
 • OHSAS 18001 standardının uygulanmasına katılan personel
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman danışmanları
 • Bir OHSMS uygulamaktan sorumlu yöneticiler
 • Denetçiler

 

Eğitimin Hedefi

 • İş sağlığı ve güvenliği temellerini kavrayabilme
 • OHSAS 18001 ile diğer İş Sağlığı ve Güvenliği standartları arasındaki karşılıklı ilişkileri bilmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin (OHSMS) OHSAS 18001'e uygun temel bileşenlerini bilmek
 • Bir OHSMS'yi etkili bir şekilde yönetmek için gerekli kavramları, yaklaşımları, standartları, yöntemleri ve teknikleri tanıtmak
 • Tehlike değerlendirmesi ve yönetimi, kontrolleri ve organizasyonun farklı paydaşlarının gereksinimlerine uyumu içeren bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi arasındaki ilişkiyi anlamak
 • OHSAS18001 sertifikasyon sürecinin aşamalarını anlama

 

İçerik

 • OHSAS 18000 ailesi standartlarının standartlarının sunumu
 • Yönetim sistemlerine giriş ve süreç yaklaşımı
 • Genel şartlar: OHSAS 18001 maddesinin fıkra
 • OHSAS 18001 çerçevesinin uygulama safhaları
 • OHSAS 18001'e göre tehlike değerlendirmesi ve yönetimine giriş
 • İş Sağlığı ve Güvenliği'nin Sürekli İyileştirilmesi
 • OHSAS 18001 sertifikasyon denetiminin yürütülmesi

18001 OHSAS