[email protected] +90 (216) 326 57 00

Krizin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu etkilerinden başlayalım;

 • Yeni pazar arayışları yaratır,
 • Yarım kalan projelerin devam etmesini sağlar,
 • Kara geçme düşüncesi ağırlık kazanır,
 • Dış pazarlara açılma gereği doğar,
 • Maliyetlerde tasarrufun önemi ortaya çıkar,
 • Dış çevreyle iletişim artar,
 • Kriz deneyimi kazanılır, ekip çalışması güçlenir,
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasında yakınlaşma sağlanır,
 • Kalitenin önemi anlaşılır
 • Son olarak çalışanlar işlerinin önemini anlar.

Olumsuz etkilerinin bizde bıraktığı izler yada izlenimler ne olacak peki

 • Kararlar bilgi yetersizliği nedeniyle sağlıklı olmaz,
 • Geleneksel örgüt yapısına sahip kurum ve kuruluşlar hızlı karar alıp krize çabuk cevap veremezler,
 • Yönetim merkezi duruma gelir ve yaratıcılık ölür,
 • Örgüt içi gerilim ve çatışmalar artar,
 • Kararların etkinliği bozulur,
 • Yan sanayinin ilave yükleri artar,
 • Finansal problemler ortaya çıkar ve kredi faizleri işletmeyi zorlar,
 • İşten çıkarılma korkusuyla çalışanların motivasyonu düşer,
 • Dakika maliyeti, sabit giderler ve atıl kapasite artar,
 • Üretim tekniklerinde iyileştirme durur,
 • Yönetsel programlar aksar,
 • Beceri gecikmesi olur ve kalite düşer,
 • Firma imajı zayıflar ve gelir düzeyinde kayıplar artar.

Unutmayalım ; “Erken uyarı sistemi, işletmenin kendi sektörünü tanıması yoluyla krizi fark etmesidir”…