Kişisel verilerin korunması (KVK) ne demektir?

KVK, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu bağlamda Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını hedef alır.

Kişisel veriler ülkemizde hukuken nasıl korunmaktadır?

Kişisel veriler ülkemizde 2010 yılında Anayasal teminata bağlanmıştır. Anayasanın 20. maddesine göre: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir”.  Anayasa bu hakkın korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini çıkarılacak bir kanuna bırakmıştır. Bu kapsamda 24 Mart 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çıkarılmıştır. Yine diğer mevzuatta kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 135 ila 140. maddeleri arasında kişisel verilerin korunmasına yönelik müeyyideler yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ülkemizde ilk defa 2007 yılında Avrupa Birliği ile uyum kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, önceki metinler üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sevk edilmiştir ve 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVK Kanununun kaynağı nedir?

Kanun; Avrupa Birliği tarafından 95/46/EC sayılı ve 24 Ekim 1995 tarihli “Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunması ve Serbest Veri Trafiği Direktifi” kaynak alınarak hazırlanmıştır. Bu Direktifle, üye ülkelerdeki bireylerin kişisel verilerinin üst düzeyde korunması ve kişisel verilerin Avrupa Birliği içerisinde özgür dolaşımını sağlayacak açık ve kalıcı bir düzenleme yapılması amaçlanmıştır. Mayıs 2018 tarihinde GDPR ile tüm AB ülkelerinde uygulama başlamıştır.

KVK Kanununun amacı nedir?

Bu kapsamda Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun gerekçesinde, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların da düzenlenmesi Kanunun amaçları arasında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması (

KVK

) Eğitimleri

Kişisel Verilerin Koruması (KVK) Bilgilendirme Eğitimi, kişisel veriler, tüm kurumların koruması gereken kritik bilgilerdir. Bu eğitimde; Nisan 2016’da resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi ve doğması muhtemel hukuki sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını oku

EU GDPR Veri Koruma Görevlisi Eğitimi, Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir uyumluluk çerçevesini etkili bir şekilde uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği geliştirmenizi sağlar.

CDP onaylı EU GDPR  Veri Koruma Görevlisi Sertifikası düzenleyerek, gizlilik politikaları, prosedürleri, çalışma talimatları, onay formları, veri koruma etkileri değerlendirmeleri, sırayla evlat edinme sürecindeki organizasyonları yeni düzenlemeye bağlamak.

Devamını oku