CQI | IRCA Onaylı eğitimdir. ID: 1728

Hazırlanan bu 5 Günlük ISO / IEC 27001 Baş Denetçisi eğitimi, yaygın olarak kabul edilmiş denetim ilkeleri, usulleri ve teknikleri uygulayarak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı geliştirmenizi sağlar.

Bu 2 günlük eğitimde katılımcılara ISO / IEC 27001 BGYS'de belirtildiği gibi bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve yönetmek için temel unsurları öğreneceklerdir.