[email protected] +90 (216) 326 57 00

ISO/IEC 27001 BGYS Eğitimleri

ISO/IEC 27001 BGYS Eğitimleri

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS, kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. Bu sistem çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsar.

Bu standart, işletmeler içerisinde bilgi güvenliği yönetimini başlatmak, gerçekleştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için genel prensipleri ve yönlendirici bilgileri ortaya koyar. Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kurumun tüm iş riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsamaktadır. İş risklerini karşılamak amacıyla ISO/IEC 27002:2005’te ortaya konan kontrol hedeflerinin kurum içerisinde nasıl uygulanacağı ve denetleneceği ISO/IEC 27001:2005’te belirlenmektedir.

 

ISO/IEC 27001 BGYS Eğitiminin Bana Faydası?

ISO/IEC 27001 BGYS eğitim sertifikası, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS) başarıyla uygulamak ve tehditleri, güvenlik açıklarını ve olası olumsuz etkilerden kaçınmak için bir kuruluşu destekleyebilecek uzmanlığa sahip olduğunuzu kanıtlar. Bu, kuruluşun bilgi güvenliği risklerinin sistematik bir analizini yapmanıza ve hassas verilerin korunmasını sağlamanıza olanak tanır. Bu sertifikayı almaya çalışan bireyler için en önemli faydalardan biri, standardın uluslararası seviyede en iyi uygulama olarak tanınmasıdır. Bu da kuruluşunuzda sürekli  iyileştirme yapmanıza, düzenlemelere ve gereksinimlere uygunluğunu sağlamanıza olanak tanır.

ISO/IEC 27001 BGYS Eğitimleri