Bu CQI | IRCA Onaylı eğitimdir. ID:1614

Bu beş günlük yoğun ISO 50001 EnYS Baş Denetçi Eğitimi, katılımcıların ISO 50001’e dayalı bir Enerji Yönetim Sistemini (EnYS) denetlemek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak için hazırlanmıştır. Yaygın olarak kabul edilmiş denetim ilkeleri, usulleri ve tekniklerini uygulayarak bir denetçi ekibini yönetmek için gerekli uzmanlığı geliştirmelerini sağlar.

Bu CQI | IRCA Onaylı eğitimdir. ID:1755

 Bu 3 günlük ISO 50001: 2011 EnMS Denetçisi Dönüştürme eğitimi, mevcut denetçileri, Enerji Yönetim Sistemlerini (EnYS) denetlemek ve etkinliklerini ISO 50001: 2011 gereksinimlerine uygun olarak değerlendirmek için gerekli olan özel becerileri donatmaktadır.