[email protected] +90 (216) 326 57 00

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her gün ortalama 5 bin, yılda ise 2 milyon çalışan ölmekte ve 160 milyon çalışan meslek hastalığına yakalanmaktadır.

Türkiye’de ise iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlere yönelik veriler üzerinde tartışma sürmekle birlikte, SGK verilerine göre 2014 yılında iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı 1626’dır. Özellikle 2010 yılından bu yana ülkemizde yaşanan iş kazası ve meslek hastalığı vaka sayısı artarak devam etmektedir. Nitekim 2015 ve 2016 yılları arasındaki bu artış %34 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tablo karşısında yasal alanda bir kısım tedbirlerin alınmasına rağmen istenilen sonuçlara erişilemediği noktasından hareketle TÜRKAK gönüllü alanda kendi üzerine düşeni gerçekleştirme kararı almış ve 2018 yılında yayınlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi alanında akreditasyon faaliyetlerine başlamıştır.

27.08.2018 tarihi itibariyle ISO/IEC 17021-1:2015 standardı altında  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamları için başvurular alınmaya başlanmıştır.

ISO 45001, bir kuruluşun proaktif olarak yaralanma ve sağlık kaybını önleme performansının iyileştirmesini sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kullanım talimatlarını içeren uluslararası bir standarttır. Boyutuna, türüne ve niteliğine bakılmaksızın herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Tüm gereksinimleri, bir kuruluşun kendi yönetim süreçlerine entegre edilmek üzere tasarlanmıştır.

ISO 45001, ISG yönetim sistemi ile kurum sağlık ve güvenlikle ilgili diğer unsurları, örneğin işçi rahatı / refahı gibi konuları entegre edebilmekle birlikte, yürürlükteki yasal mevzuata da uyum gösterebilmelidir.

ISO 45001 ISG Yönetim Sistemi, kuruma finansal açıdan da pek çok fayda sağlayacaktır.

Örneğin:

  • Mevzuata uyumluluk sorunlarını çözme becerisini geliştirmek,
  • Vakaların maliyetlerini düşürmek,
  • İş günü kaybını azaltmak,
  • Sigorta primi maliyetini azaltmak,
  • Devamsızlık ve çalışan devir oranlarını düşürmek,
  • Uluslararası kriterlere ulaşılmış olmasından dolayı daha fazla  tanınmak.

Bilinmesi gerekir ki; ISO 45001, ISG için özel performansı kriterleri belirlemez ve bir ISG yönetim sisteminin tasarımı hakkında kuralcı değildir.

Bir kurumun ISG yönetim sistemi, yaralanmaları ve sağlığın bozulmasını önlemede kendi ihtiyaçlarını karşılamak için özel olmalıdır. Dolayısıyla, düşük riskli küçük bir işletme, yalnızca göreceli olarak basit bir sistem uygulamak zorunda kalınabilir, oysa yüksek seviyeli riskli büyük bir organizasyona çok daha sofistike bir şey lazım olabilir. Organizasyona uygun ve etkin olduğu gösterilebildiği sürece, herhangi bir sistem türü, standardın gerekliliklerine uygun olabilir.

ISO 45001, ürün güvenliği, mülk hasarı veya çevresel etkiler gibi konulara özel olarak ele almaz ve kurumun, çalışanlarına bir risk getirmediği sürece bu konuların dikkate alınmasına gerek yoktur.

ISO 45001:2018 İSGYS Standardı konusunda çalışmalarınızdaki tüm ihtiyaçlarınıza yönelik taleplerinize destek olabilmek için, TTMİSTANBUL eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle yanınızda..

0216 326 57 00 arayarak veya [email protected] adresine yazarak bize ulaşabilirsiniz.