Bu eğitim CQI/IRCA tarafından onaylanmıştır. ID:18240

Bu beş günlük yoğun ders, katılımcıların İş Sürekliliği Yönetim Sistemini (BCMS) denetlemek için gerekli uzmanlığı geliştirmelerini ve yaygın olarak kabul edilmiş denetim ilkelerini, prosedürlerini ve teknikleri uygulayarak bir denetçi ekibini yönetmelerini sağlar.

Bu 2 günlük eğitim, kuruluşların İş Sürekliliği Yönetim Sistemini denetlemesini ve denetimin sürekli iyileştirme aracı olarak kullanılmasını gerektirir.

Bu Eğitim, iç denetçilerin İş Sürekliliği Yönetim Sistemindeki süreçlerin iç denetimlerini yalnızca uyumluluğu doğrulamakla kalmayıp aynı zamanda iyileştirme için önemli fırsatları belirleyecek şekilde icra etmeleri sağlanmaktadır.

Bu bir günlük eğitim, katılımcıların ISO 22301: 2012'de belirtildiği gibi İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin (BCMS) uygulanması ve yönetiminin temel kavramlarını ve iş sürekliliği süreçlerini uygulamaya yönelik en iyi uygulamaları öğrenmelerini sağlar.