Bu CQI | IRCA Onaylı eğitimdir. ID:1721

Beş günlük yoğun ISO 22000 GGYS Baş Denetçi Eğitimi, katılımcıların bir ekip yönetmesini olarak Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini (GGYS) denetlemek için gerekli bilgi ve becerileri kazanması içn hazırlanmıştır. Yaygın olarak kabul edilmiş denetim ilkelerini, prosedürlerini ve teknikleri uygulamaları ile  gerekli uzmanlığı geliştirmelerine olanak tanır.

Bu bir günlük eğitim, katılımcıların ISO 22000: 2005’te belirtildiği üzere bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (FSMS) uygulanması ve yönetilmesine ilişkin temel kavramları bildiklerini sağlar.