[email protected] +90 (216) 326 57 00

Krizin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu etkilerinden başlayalım;

 • Yeni pazar arayışları yaratır,
 • Yarım kalan projelerin devam etmesini sağlar,
 • Kara geçme düşüncesi ağırlık kazanır,
 • Dış pazarlara açılma gereği doğar,
 • Maliyetlerde tasarrufun önemi ortaya çıkar,
 • Dış çevreyle iletişim artar,
 • Kriz deneyimi kazanılır, ekip çalışması güçlenir,
 • Yöneticiler ve çalışanlar arasında yakınlaşma sağlanır,
 • Kalitenin önemi anlaşılır
 • Son olarak çalışanlar işlerinin önemini anlar.

Olumsuz etkilerinin bizde bıraktığı izler yada izlenimler ne olacak peki

 • Kararlar bilgi yetersizliği nedeniyle sağlıklı olmaz,
 • Geleneksel örgüt yapısına sahip kurum ve kuruluşlar hızlı karar alıp krize çabuk cevap veremezler,
 • Yönetim merkezi duruma gelir ve yaratıcılık ölür,
 • Örgüt içi gerilim ve çatışmalar artar,
 • Kararların etkinliği bozulur,
 • Yan sanayinin ilave yükleri artar,
 • Finansal problemler ortaya çıkar ve kredi faizleri işletmeyi zorlar,
 • İşten çıkarılma korkusuyla çalışanların motivasyonu düşer,
 • Dakika maliyeti, sabit giderler ve atıl kapasite artar,
 • Üretim tekniklerinde iyileştirme durur,
 • Yönetsel programlar aksar,
 • Beceri gecikmesi olur ve kalite düşer,
 • Firma imajı zayıflar ve gelir düzeyinde kayıplar artar.

Unutmayalım ; “Erken uyarı sistemi, işletmenin kendi sektörünü tanıması yoluyla krizi fark etmesidir”…

 

 

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ, ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO 31000 RİSK YÖNETİMİ

İş Sürekliliği ve Siber Güvenlik 
Siber güvenlik ve iş sürekliliği yönetimi arasındaki bağlantı, ilk olarak risk analizi aşamasında ve ikincisi iş sürekliliği planlarının geliştirilmesi sırasında, acil durum prosedürlerimiz.
İş sürekliliği planının geliştirilmesinin başlangıcında, siber güvenlik uzmanları, kritik görevlerin yerine getirilememesine veya kritik verilerin kaybolmasına neden olabilecek potansiyel tehditler ve potansiyel riskler konusunda çok önemli bilgiler sağlayabilir.
Kriz durumunda bağlantının çok önemli olduğu ikinci aşama, iş kesintisinin sistemimize ve verilere erişim sağlamak için kasıtlı olarak neden olabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle iş sürekliliği uzmanlarının plan geliştirmeleri, siber güvenlik uzmanlarından destek  almaları gerekmektedir. Çünkü siber güvenlik, tıpkı herhangi bir güvenlik durumunda olduğu gibi, bir kriz durumunda tehlikeye atılmamalıdır.
Tüm acil durum prosedürleri, tüm iş sürekliliği planı prosedürleri her zaman kritik verilerle ilgili gerekli korumayı içermek durumundadır.
Kriz Yönetim Ekibi Oluşturmak
* Krizin her yönden ele alınmasına kim dahil olmalı ?
* Kimler, ne tür kararlar vermeli ?
* Kim, şirket içindeki yetkilileri uyarmalı ?
* Kim, çalışanları, devlet kurumlarını, basını ve benzerlerini uyarmalı ?
* Kim, çalışanların evde kalıp kalmamasına karar vermeli ?
* Kim, bir binanın boşaltılmasına karar vermeli ?
* Kim, iş ile ilgili beklenmedik bir atılım olması durumunda geçici personel almalı?
Bu kararları aldıktan sonra kriz yönetim ekibinizi oluşturmuş olacaksınız. Peki ya sonra ki adımlar neler olacak ?
ISO 22301 İş Sürekliliği , ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 31000 Risk Yönetimi sistemlerini birbirine entegre ederek kurumunuzda yaygınlaştırmanız büyük açıklara fayda sağlayacaktır.

ISO 31000 – Risk Değerlendirmesi ve Proje Yönetimi

Bir proje, belirli bir hedefe ulaşmak için belirli bir dizi kaynağa, sabit bir süreye ve maliyete ulaşmayı amaçlayan birbiriyle bağlantılı görevler kümesidir.

Her proje görevinin belirli zaman çizelgelerine ve çıktılara sahip olduğu göz önüne alındığında, her zaman gerçekleşmesi beklenen riskler olarak kabul edilen ve projenin başarısını etkileyecek belirsizlikler vardır.

Risk iki faktörden oluşur: Meydana gelme olasılığı ve bunun olması durumunda ki sonuçları.
 
Bir proje ile ilgili risklerin analizini sağlamak için, proje risk değerlendirmesi ve yönetimi süreci gereklidir. Süreçler uygun bir şekilde üstlenilirse, bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığını, performans, maliyet ve zaman çizelgelerine yükseltecektir.

Proje hedeflerine ulaşılmasını etkileyen belirsizliklerin yönetilmesi süreci genel olarak iki faaliyet içermektedir: Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi.

ISO 20700 STANDARDI & Yönetim Danışmanı Alanında Bilmeniz Gereken 7 Önemli Adım

En İyi Yönetim Danışmanı Nasıl Bulunur ?

Tedarikten muhasebeye kadar her şeyi ele almak için her türlü çalışanı işe aldınız. Sistemleri optimize etmek ve verimliliği belirlemek için üretim ekiplerine güveniyorsunuz. Ancak, yönetici seviyesinde yardıma ihtiyacınız olduğunda ne yaparsınız?

Yönetim danışmanları, yönetim sistemlerinizin hemen hemen her alanında bakış açıları, tarafsız analizler ve özel destek sağlayabilir.

BT’den PR’ye İK’dan sistem optimizasyonuna kadar, şirket içi yöneticileriniz benzersiz (ve geçici) bir zorluğun üstesinden gelmek için belirli becerilerden yoksun olduğunda dışarıdan yardım getirin. Tabii ki, tam zamanlı yöneticilerin zayıf noktalarını ve iş kalitesini  deneyimi ile, devam eden zorlukları ele almalısınız.

Peki, yönetim danışmanlığı nedir ? Büyümenin bu aşamasında işiniz için doğru mu? Eğer öyleyse, ne tür bir yönetim danışmanı işe almalısınız ?

1.Temelleri öğrenin: Yönetim danışmanı nedir?

Dış yardım arayan bir yönetici olarak, danışmanı işe almadan önce ne elde ettiğini bilmek istersiniz. Yani, bir danışman ne yapar?

Proje yönetimi gözetimi veya çok farklı türde bir yönetim danışmanlığı uzmanlığı sağlamak için birine ihtiyacınız olabilir. Unutmayın, daha önce ele almadığınız bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda dışarıdan yardım almanız mantıklıdır.

Tekerleği yeniden icat etmek yerine, daha önce defalarca tecrübe etmiş kişiler ile durumunuzu değerlendirin. Mevcut durumunuzu ele almak için doğru danışmanı bulduğunuzda büyük bir yatırım getirisi göreceksiniz.

2.Kendinize sorun: Yönetim danışmanına ihtiyacınız var mı?

Büyüyen organizasyonunuzu hareket ettirmek için yardıma ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Ama, her bir ürün veya maddeden fazlasıyla almak istiyorsunuz. Muhtemelen şunu merak ediyorsunuz: “Bir yönetim danışmanı bunları nasıl uygulanabilir bir yatırım yapar? Bu kaynakları günlük operasyonlarımıza geri kazandığımda, şirketim daha fazla para kazanamaz mıydı? ”

Yönetim danışmanları sadece projeleri kolaylaştırmaz; Çok çeşitli kurumsal zorlukları üstlenirler.

Örneğin, büyük bir değişim zamanı geldiğinde yeniden yapılandırma yapabilmek için yönetim danışmanı arayışlarınız başlayabilir. Büyük çaplı, şirket çapında bir teknoloji sistemleri yükseltmesine yatırım yapmak istediğinizde bir BT danışmanı arayabilirsiniz. Yönetim yapılarınızı büyük bir skandaldan sonra yenilemek için yasal, halkla ilişkiler ve İK becerileriyle bir iş danışmanına güvenebilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere kendinize sorun: “Süreç ile ilgili dışarıdan destek almak için danışmana ihtiyacım var mı? Eğer öyleyse, acil ihtiyaçlar için ne tür bir danışman doğrudur? ”

SU AYAK İZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER..

SU AYAK İZİ ve ISO 14046 NEDİR ?    

Buharlaşma da dahil olmak üzere, kuruluşların ürün, hizmet ve süreçlerinin tüm yaşam döngüsünde kullanılan temiz su kaynaklarının kullanım miktarının ölçümüdür.

Su ayak izi yalnızca su hacmini değil, aynı zamanda kullanılan suyun türünü (yeşil, mavi, gri), ne zaman ve nerede kullanıldığını da gösterir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Uluslararası bir standarttır ve bir organizasyonun suyla ilgili potansiyel çevre etkilerini değerlendirmesini sağlar. Bu değerlendirmeyi tüm çevresel etkilerin hesaba alındığı bir yaşam döngüsünün bir parçası olarak  imkan sağlar.

 

Su Ayak İzi Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?

Su Ayak İzi kavramı, ilk kez 2002 yılında UNESCO-IHE de1 Arjen Hoekstra tarafından ortaya koyulmuştur.

Bir ürünün su ayak izi; ürünün sanal su içeriği veya ürünün saklı, gömülü, harici ya da gölge suyu diye adlandırılan farklı terimlerle benzerlik gösterir. Su Ayak İzi, suyun ekonomi içerisinde oynadığı rolün ve su yönetiminin ekonomik kalkınma süreçlerinde bir araç olarak kullanımının anlaşılmasını sağlayan, yeni bir kavramdır. Bir ülkenin su ayak izinin incelenmesi, suyun ekonomik faaliyetlerdeki yönünü izleyerek planlayıcıların, karar vericilerin ve yatırımcıların tahsis, ticaret, rekabet avantajı ve ekosistem desteğine yönelik kararlarının zeminini oluşturan bilgiyi temin eder.

Su ayak izi kavramı, Hollanda’daki Twente Üniversitesi ile Su Ayak İzi Ağı Water Footprint Network-WFN tarafından geliştirilmiştir.

 

ISO 14046 Standardının Avantajları

 • Gelecekte su kullanımınıza yönelecek riskleri değerlendirin ve hazırlanın,
 • Su kullanımınızın çevresel etkilerini düşürme yöntemlerini belirleyin,
 • Ürünün yöntem ve kurum düzeylerinde verimini arttırın,
 • Endüstri ve idareyle bilgi ve en iyi uygulama paylaşımına gidin,
 • Müşterilerin daha çok çevre sorumluluğuna yönelik beklentilerini karşılayın.