[email protected] +90 (216) 326 57 00

EU GDPR DPO

Review

EU GDPR Veri Koruma Görevlisi Eğitimi (EU GDPR DPO)

Kurumların, gizlilik politikaları, prosedürleri, çalışma talimatları, onay formları, veri koruma etkilerinin değerlendirilmesi, ile benimseme sürecindeki organizasyonları düzenlemek için yetkin Veri koruma Görevlisine ihtiyaç duyar.

Bu eğitim, Avrupa Birliği GDPR Yönergesi ile uyumlu olarak CPD tarafından akredite edilmiş bir eğitimdir. Veri Koruma Görevlisi Eğitimi, Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir uyumluluk çerçevesini etkili bir şekilde uygulamak ve yönetmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği geliştirmenizi sağlar.

Bu eğitim CPD Certification Service tarafından (ID A010140) ile onaylanmıştır. Katılımcılar eğitim sonunda 40 CPD puanı almaya hak kazanacaktır.

Kim katılmalı?

 • 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği GDPR genelgesi kapsamında sunulan yeni şartlara göre kurumu hazırlamak ve desteklemek isteyen proje yöneticileri veya danışmanları,
 • Kurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uyumundan sorulu kişiler
 • Bir kurumun kişisel verilerin korunmasından ve risklerinin yönetiminden sorumlu DPO ve kıdemli yöneticileri
 • Bilgi güvenliği, olay yönetimi ve iş sürekliliği ekibi üyeleri,
 • Kişisel verilerin güvenliği konusunda uzman danışmanlar,
 • Veri Koruma Görevlisi işine hazırlanmak isteyen teknik uzmanlar ve uyum uzmanları

 

Öğrenme hedefleri

 • Avrupa’daki kişisel veri koruması geçmişini anlamak
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile etkili uyum için gerekli kavram ve yaklaşımların kapsamlı bir anlayışını kazanmak
 • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin AB kuruluşları ve AB dışı kuruluşlar için getirdiği yeni gereksinimleri ve bunları uygulamak için nelerin gerektiğini anlamak
 • Bu yeni gereksinimlerin uygulanmasını değerlendirirken bir kuruluşu desteklemek için gerekli uzmanlığı edinmek
 • KVK’yı uygulayan bir ekibin nasıl yönetileceğini öğrenmek
 • Kuruluşlara kişisel verilerin nasıl yönetileceğini bildirmek için gereken bilgi ve becerileri kazanmak
 • Kişisel verilerin korunması bağlamında analiz ve karar verme konusunda uzmanlık edinmek