[email protected] +90 (216) 326 57 00

Bir yönetim sistemi, bir organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmek için birbiriyle ilişkili iş parçalarını yönetme şeklidir. Bu hedefler, ürün veya hizmet kalitesi, operasyonel verimlilik, çevresel performans, iş yerinde sağlık ve güvenlik gibi bir dizi farklı konular ile bağlantılı olabilir.

ISO yönetim sistemi standartları (YSS), kuruluşların hedeflerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için (artan çalışan farkındalığı ve yönetim liderliği ile) bilinçli olarak uygulayabilecekleri tekrarlanabilir adımları belirleyerek ve şirketin kendini değerlendirme, düzeltme ve iyileştirme faaliyetlerinin sürekli bir döngüsünü yansıtacak şekilde bir organizasyon kültürü oluşturarak kuruluşların performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

ISO 9001 – Kalite Yönetimi

Organizasyonun kendisini iyileştirebilecek bir altyapıya kavuşması ve müşteri memnuniyetini hedefleyen bir kültür kazanmasını sağlar.

ISO 14001 – Çevre Yönetimi

ISO 14001 çevre yönetim sistemi ile kuruluşlar, çevre boyutlarını belirleyebilir, riskleri yönetebilir ve bunu sistematik hale getirebilirler.

ISO 22000 – Gıda Güvenliği

İnsan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.

ISO 22301 – İş Sürekliliği

İş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standartıdır.

ISO 50001 – Enerji Yönetimİ

Kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının iyileştirilmesi için gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktadır.

ISO 27001 – Bilgi Güvenliği

Kurumlar bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeler analizi ederek, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacaklarına ve hangi kontrolleri uygulamayacaklarına karar verirler.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 45001 standardı, bütün dünyada işletmelerin, çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların güvenliğini arttırmak ve daha güvenilir çalışma koşulları yaratma açısından işletmelere bir çerçeve oluşturmakta ve üzerlerindeki yükü düşürecek gereklilikleri içermektedir.

ISO 10002 – Müşteri Memnuniyeti

Kuruluşların müşterilerinin şikâyetlerini nasıl başarılı bir şekilde ele alabileceklerini tanımlamalarına, yönetmelerine ve bu şikâyetlerden birer fırsat olarak yararlanmalarına yardımcı olur.

ISO 26000 –Sosyal Sorumluluk

Kurumların hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler

ISO 31000 – Risk Yönetimi

Kuruluşların faaliyetlerine ilişkin riskleri etkin bir şekilde yönetebilmeleri için hazırlanmış olan bir risk yönetim standardıdır. Güncellenen tüm yönetim standartlarında Risk Yönetimi yaklaşımı ön plana çıkmaktadır.

ISO 37001 – Yolsuzlukla Mücadele

Kuruluşları yolsuzluğu önleme, tespit etme ve mücadele için yolsuzlukla mücadele politikası, yolsuzlukla mücadeleden sorumlu kişilerin atanması, eğitim, proje ve işbirlikteliklerinde risk değerlendirme süreçlerinin oluşturmasını sağlar.

ISO 28000 – Tedarik Zinciri Güvenliği

Kuruluşlar, tedarik zincirine ilişkin risklerini doğru belirleyebilmesi ve etkin yönetebilmesi için hazırlanmış olan bir yönetim sistemi standardıdır

ISO 17025 - Laboratuvar Akreditasyonu

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı, deney ve kalibrasyon Laboratuvarlarının hem kalite hem de teknik altyapıları ile ilgili şartları belirlemektedir.

ISO 37120 – Belediyeler İçin Sürdürebilir Kalkınma

şehirlerin hizmet sunumunu ve yaşam kalitesini değerlendirmek için belirlediği anahtar konulara göre ölçülmesini sağlar. Enerji, su temini, atık yönetimi ve ulaşım gibi toplum hizmetleri belediyeler için ekonomik ve sosyal kalkınma için önemli kriterleridir. Bunlar büyük altyapı sistemlerini gerektirir.

EN 15838 – Müşteri İletişim Merkezi

iletişim merkezleri için ortak kalite ve teknik şartların belirlenmesidir. Standart hem iç hem de dış kaynaklı müşteri iletişim merkezleri için geçerlidir. Standart hem iletişim merkezi hem de bu merkezleri kullanan müşteriler için düzenlenmiştir.

AS 9100 – Havacılık ve Uzay Sanayi

Uluslararası Kalite Grubu Havacılık ve Uzay Sanayisi tarafından geliştirilmiş bir Kalite Yönetim Sistemi Standardı'dır ve ISO 9001 üzerine temellendirilmiş olmakla beraber, havacılık, uzay ve savunma endüstrilerine özgü ekler ve yorumlar içermektedir.

TS ISO 29990 – Eğitim ve Öğrenim Hizmetleri

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi’nin amacı küresel çaptaki kuruluşların eğitim ve öğretim kalitesini geliştirmektir. Bu standardın sağladığı gelişim sonucunda yönetimsel kolaylık ve karlılık elde edilirken aynı zamanda eğitim hizmetlerinde şeffaflık sağlar.

ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği

Bu standart, yol trafiği sistemleri konusunda faaliyet gösteren organizasyonlara, trafik kazaları ile ilgili ölüm ve ciddi yaralanma riskini azaltmak ve sonuçta bunları ortadan kaldırmak için olanak sağlar.

EN 15038 – Çeviri Hizmetleri

Tercüme hizmetleri konusunda faaliyet gösteren kurumların güven oluşturmak için kullanabilecekleri en önemli standart EN 15038 standardıdır.