ISO 50001: 2011 EnYS Eğitimleri

EnYS Performans Yönetimi Eğitimi

TTM Istanbul

Eğitim Hakkında

Performans değerlendirme, sürekli iyileştirme çalışmalarına veri olması açısından kuruluşun yönetim sistemleri ile ilgili performanslarını yönetim kriterlerine göre değerlendirmesi, ölçmesi, raporlanması önemlidir. Performans değerlendirme, kuruluşun daha önce belirlediği kriterlere göre göstergeler kullanarak mevcut ve geçmiş durumunu belirleme metodolojisidir. Belirlenen bu kriterler kuruluşların yönetim sistemleri ile ilgili performansta sürekli iyileştirme arayışına girmelerine, etkinlik ve karlılığı artırmalarına olanak sağlar.

Bu eğitimin amacı ISO 50001 EnYS kapsamında performans değerlendirme ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında uygulamalı bilgi verilmesidir.

 

Neler öğreneceksin?

İzleme, Ölçme ve analiz kriterlerinin belirlenmesi
Ölçüm noktalarının ve ölçüm metodunun belirlenmesi
İstatiksel Metotları hakkında bilgi verilmesi
Sonuçların değerlendirmesive iyileştirme alanlarının belirlenmesi
Kaynak kullanımının yönetilmesi

Kimler katılmalı?

  • Kuruluşlarda yönetim sistemi kapsamında çalışan personel / danışmanlar

Your Instructors

TTM Istanbul

0/5
82 Eğitimleri
0 Reviews
3 Students
See more