EnYS Dokümantasyon Eğitimi

EnYS Dokümantasyon Eğitimi

TTM Istanbul

Eğitim Hakkında

ISO 50001 Yönetim sistemi standartı şartlarına göre sistem kurarken hazırlanması gereken dokümante edilmiş bilgilerin firmanın yapısına uygun olarak hazırlanmamış olması, çalışanların sisteme olan inançlarını sarsmaktadır. Dokümante edilmiş bilgiler hazırlanırken standartta şart koşulu olanlar dışında kuruluşun yapısı, uyması gereken yasal mevzuat şartları, prosesleri dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca hazırlanan dokümante edilmiş bilgilerin yönetilmesi de önemlidir.

EnYS Dokümantasyon Eğitimin amacı, dokümante edilmiş bilgilerin hazırlanması ve yönetilmesi ile ilgili ne tür kriterler belirleneceği, ihtiyaçların nasıl belirleneceği hakkında yeni bir bakış açısı yaratması amaçlamaktadır.

EnYS Dokümantasyon Eğitimde genel bilgilendirme ile birlikte belirlenecek bir konu ile ilgili prosedür ve proses hazırlanması ile ilgili uygulama yapılacaktır.

Neler öğreneceksin?

EnYS Dokümante Edilmiş Bilgi Yapısı
EnYS kapsamında dokümante edilmil bilgilerin belirlenmesi kriterleri
Dokümante edilmiş bilgierin tanımlanması, hazırlanması için izlenecek yöntem
Prosedür ve proses yazma kuralları
EnYS kapsamında zorunlu dokümanlar hakkında bilgi
Eğitim sonunda uygulama yapılan senaryoya ait set doküman verilecektir.

Gereklilikler

  • EnYS sistemi ile ilgili genel bilgilendirme eğitimi alınması önerilir.

Kimler katılmalı?

  • Firmalarda yönetim sistemi ile ilgili çalışma yapan veya danışmanlık yapan kişiler

Your Instructors

TTM Istanbul

0/5
82 Eğitimleri
0 Reviews
3 Students
See more