Atık Yönetimi Uygulamaları

Atık Yönetimi Uygulamaları

TTM Istanbul

Eğitim Hakkında

Atık yönetimi hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Ekonomik büyüme, hızlı nüfus artışı, yaşam standartlarında yükselme beklentisinin karşılanmasına yönelik üretim ve tüketim hızlanması atık artımına neden olan başlıca etkenlerdir.

Nesiller boyu sürdürülebilir çevreyi sağlayabilmek adına dünyada ve ülkemizde yasalar kapsamında düzenlemeler getirilmiş, Sıfır Atık bilincinin oturtulabilmesi ve Döngüsel Ekonomi bakış açısının kazandırılabilmesi için etkin uygulama yöntemleri geliştirilmiştir. Bu bağlamda kişi ve kurumlara kazandırılan bu davranış/uygulama biçimleriyle neredeyse hiç atık üretilmemesi ve ham maddeleri kapalı devrede geri dönüştürerek kullanılması bu uygulama modelinin ana çatısını oluşturmaktadır. Atık yönetimindeki ana hedef atığı üretmeden önce önleyen ve oluşan atığı en verimli şekilde tekrar kaynak olarak kullanabilen bir geri dönüşüm toplumu oluşturabilmektir.

Eğitimin Amacı

Çevre ve düzenlenmiş ilgili yasal mevzuat kapsamında kurum yöneticilerini ve çalışanlarını bilgilendirmek,
kurum faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmış atıkların yönetimi hakkında bilgilendirmek, yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere kurum çalışanlarını bilgilendirmek

Neler öğreneceksin?

Çevre kavramlarına giriş ve ülkemizde hazırlanmış çevre mevzuatlarının tarihçesi
Yetkili makamlar, görev ve sorumlulukları
Çevre ile ilgili kanunlar ve içerikleri
Çevre ile ilgili yönetmelikler ve içerikleri
Çevre ile ilgili tebligatlar ve içerikleri
Çevre mevzuatının uygulanma aşamasında karşılaşılabilen sorunlar
Atık Nedir? Atık Türleri Nelerdir?
Tehlikeli atık özellikleri
Tıbbi atıkları
Ambalaj atıkları
Katı atıklar
Türkiye’de atık yönetimi
Atıklarla ilgili düzenlenmiş mevzuatlar
Atık önleme politikaları
Atıkların geri kazanımı politikaları
Atıkların taşınması ve depolanması politikaları
Tehlikeli ve tıbbi atıklarla mücadele politikaları
Atık Yönetim Sitemi, uygulama gereklilikleri ve süreçleri

Kimler katılmalı?

  • Firma sahipleri
  • Çevre mevzuatı şartlarını yerine getirmesi zorunlu yöneticiler
  • Sürece dahil olması gereken her birimden çalışanlar

Your Instructors

TTM Istanbul

0/5
82 Eğitimleri
0 Reviews
3 Students
See more