Süreç Eğitimleri Eğitimleri

We found 4 courses available for you
See
Free

Yönetim Sistemleri Performans Eğitimi

Tüm Seviyeler
What you'll learn
Proses nedir? Yönetim Sistemleri’nde proses yaklaşımı
Proseslerin belirlenmesi
Süreç (Proses)Tanımlamaları
Süreç Girdileri
Süreç Çıktıları
Süreç Performans Göstergeleri
Süreç kaynakları
Süreç kontrolleri
Süreç yönetimi,
Süreç İş Akışları
Süreçlerin İzlenmesi
Süreçlerin birbirleriyle etkileşimi
Süreç Analizi ve iyileştirmesi
Pratik Çalışmalar Örnek Uygulamalar
Free

ISGYS Süreç Hazırlama Eğitimi

Tüm Seviyeler
What you'll learn
Proses ve Proses Yaklaşımı Nedir?
Kuruluşun yapısı ile prosesler arasındaki ilişki
Proses aşamaları hakkında bilgi
Proses Performans Kriterlerini belirleme ve değerlendirme
Proses etkileşim şemasının oluşturulması
Oluşturulan proseslerin kapsam, risk analizi ile ilişkisi
Proses nedir? Yönetim Sistemlerinde proses yaklaşımı
Süreç İş Akışları
Free

EnYS Süreç Hazırlama Eğitimi

Tüm Seviyeler
What you'll learn
Proses ve Proses Yaklaşımı Nedir?
Kuruluşun yapısı ile prosesler arasındaki ilişki
Proses aşamaları hakkında bilgi
Proses Performans Kriterlerini belirleme ve değerlendirme
Proses etkileşim şemasının oluşturulması
Oluşturulan proseslerin kapsam, risk analizi ile ilişkisi
Proses nedir? Yönetim Sistemlerinde proses yaklaşımı
Süreç İş Akışları