Kalite Eğitimleri Eğitimleri

We found 5 courses available for you
See
Free

Yönetim Sistemleri Performans Eğitimi

10 hours
Tüm Seviyeler
What you'll learn
Proses nedir? Yönetim Sistemleri’nde proses yaklaşımı
Proseslerin belirlenmesi
Süreç (Proses)Tanımlamaları
Süreç Girdileri
Süreç Çıktıları
Süreç Performans Göstergeleri
Süreç kaynakları
Süreç kontrolleri
Süreç yönetimi,
Süreç İş Akışları
Süreçlerin İzlenmesi
Süreçlerin birbirleriyle etkileşimi
Süreç Analizi ve iyileştirmesi
Pratik Çalışmalar Örnek Uygulamalar
Free

TKY Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Tüm Seviyeler
What you'll learn
Kalite Kavramı
Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Deming Felsefesi
Kalitenin İşletme İçin Önemi
TKY nedir?
Kalite Yönetiminde Kullanılan Araç ve Teknikler
Free

Temel İstatistiksel Proses Kontrol

Orta Seviye
What you'll learn
Kalite kavramının anlaşılması,
İstatistiksel Proses kontrol (İPK) ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgilendirme sağlanması
İşletme Prosesi’nde İstatistiksel proses kontrolün uygulanması için hiyerarşinin nasıl oluşturulacağı
Proseslerin İstatistiksel olarak izlenmesi ve ölçülmesinin yararları ve
İPK ile ilgili teknikler nelerdir
İPK ile ilgili tekniklerin (balık kılçığı modeli) uygulama çalışması
Free

Tedarik Zinciri Yönetimi Temel Eğitimi

Tüm Seviyeler
What you'll learn
Tedarik Zinciri Yönetimdeki Temel Kavramlar
Tedarik Zincirinin Amacı
İşletmelerin Tedarik Zinciri Yönetiminde karşılaşmış oldukları temel sorunlar
Tedarik Zinciri Yönetimi Sürecindeki bakış açısının geliştirilmesi
Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Değerlendirmesi